Ing. Martin Petřík

Master's thesis

Investice do zemí emerging markets

Investing in emerging markets
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá akciovými trhy zemí označovaných jako emerging markets (rozvíjející se trhy). Po úvodním definování těchto trhů je podle vybraných kritérií identifikována reprezentativní skupina zemí, která je v práci dále zkoumána. V druhé kapitole jsou pak analyzovány jak akciové trhy zemí BRIC, tak makroekonomická situace těchto zemí. Analýze a komparaci vybraných retailových investičních …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with stock exchanges in countries known as emerging markets. After the initial introduction and definition of these markets, selected criteria are used to identify a representative group of countries that are studied further. The second chapter analyses the stock markets of the BRIC countries as well as their macroeconomic situation. Third chapter focuses on analysis and comparison …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Financial Management