Lucie JANKŮ

Diplomová práce

Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ

Motivation and school performance motivation of the pupils at primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na školní výkonovou motivaci žáků mladšího školního věku na malotřídních a plně organizovaných školách. Teoretická část je soustředěna nejprve na motivaci všeobecně, dále na motivaci k učení, v níž je kladen důraz na druhy a motivační zdroje školních výkonů. Závěr kapitoly je věnován možným problémům školní výkonové motivace. Následující kapitola vymezuje obecnou výkonovou …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on school performance motivation of pupils of younger school age in small-class and fully organized schools. Theoretical part focuses firstly on motivation in general, on the motivation to learn, which emphasizes the types and motivation sources of school performance. The conclusion of the chapter is devoted to possible problems of school performance motivation. Following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANKŮ, Lucie. Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta