Bc. Anna Šilarová

Bakalářská práce

Školní výkonová motivace žáků na standardních a waldorfských školách

School pupils' achievement motivation at standard and Waldorf schools
Anotace:
Tato práce pojednává o školní výkonové motivaci žáků standardních a waldorfských škol. Cílem studie bylo zjištění rozdílů v potřebě úspěšného výkonu a potřebě vyhnout se neúspěchu u žáků na standardních a waldorfských školách. Zjišťovány byly i genderové rozdíly v úrovni jednotlivých výkonových potřeb a vývoj těchto potřeb v čase. Cílem bylo také zjištění vlivu úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání …více
Abstract:
This work deals with school achievement motivation of pupils at standard and Waldorf schools. The aim of this study was to identify differences in the need for achievment and the need to avoid failure in pupils at standard and Waldorf schools. Gender differences in the level of achievement needs and changes of these needs over time were also investigated. The aim of this study was also to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta