Ľuboš Šimončič

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Realizace daňových povinností pojistitelů vyplývajících ze zákona č. 213/2018 Z. z. z pohledu ochrany spotřebitele

Anotace:
Práce se zabývá postupy, které někteří pojistitelé zvolili v souvislosti s realizací nových daňových povinností zavedených slovenským zákonem č. 213/2018 Z. z. Jejím cílem je dát pojistitelům doporučení postupu směřujícího k potřebnému navýšení pojistného způsobem, který nebude v rozporu s právními předpisy. Práce přináší závěr, že pojistitelé mohou zvýšit pojistné jen způsobem, který v sobě implikuje …více
Abstract:
The thesis deals with the procedures that some insurers have chosen in connection with the implementation of new tax obligations introduced by Slovak Act No. 213/2018 Coll. Its aim is to give insurers a recommendation on a procedure leading to necessary increase in premiums in a way that does not conflict with legal regulations. The thesis concludes that insurers can only increase premiums in a way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2022
Identifikátor: http://theses.cz/id/pdlb4l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2022

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

vyšší odborný program:
Ekonomicko-právní činnost