Bc. Vojtěch ŠAFÁŘ

Diplomová práce

Vliv velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroj

Effect of the pole coverage factor on synchronous machine properties.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetického návrhu a vlivem velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroje. Práce je rozdělena do 6 částí. V první části je proveden elektromagnetický návrh synchronního stroje s činitelem pólového krytí alfa = 0,65. Ve druhé části je vypočten elektromagnetický návrh synchronního stroje s činitelem pólového krytí alfa = 0,75 …více
Abstract:
The master these deals with the issue of electromagnetic field´s proposal and the influence of pole coverage factor to properties of synchronous machines. The these is divided into six parts. The electromagnetic proposal of synchronous machine with the pole coverage factor alfa = 0,65 is realized in the first part. The electromagnetic proposal of synchronous machine with the pole coverage factor alfa …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Červený, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFÁŘ, Vojtěch. Vliv velikosti činitele pólového krytí na vlastnosti synchronního stroj. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/