Dagmar Alžběta Pastorová

Bakalářská práce

Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví v podmínkách České republiky

The Creative Accounting use of Creative Accounting Techniques in the Conditions of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví v rámci českého podnikatelského prostředí. V první části se práce primárně zaměřuje na popis technik kreativního účetnictví a prozkoumání motivace k jeho praktikování. Hlavní výzkumná metoda využitá ve druhé části je případová studie zabývající se vybranými postupy kreativního účetnictví. Dopad kreativního účetnictví je demonstrován na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with creative accounting in Czech business environment. The first part of the thesis focuses on the selected creative accounting techniques and the exa-mination of the motivation to practice it. The main research method used in the second part is a case study dealing with selected procedures of creative accounting practices. Con-sequences of creative accounting are illustrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pastorová, Dagmar Alžběta. Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví v podmínkách České republiky. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe