Theses 

Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví v podmínkách České republiky – Dagmar Alžběta Pastorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Dagmar Alžběta Pastorová

Bachelor's thesis

Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví v podmínkách České republiky

The Creative Accounting use of Creative Accounting Techniques in the Conditions of the Czech Republic

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví v rámci českého podnikatelského prostředí. V první části se práce primárně zaměřuje na popis technik kreativního účetnictví a prozkoumání motivace k jeho praktikování. Hlavní výzkumná metoda využitá ve druhé části je případová studie zabývající se vybranými postupy kreativního účetnictví. Dopad kreativního účetnictví je demonstrován na kritickém případu. Cílem bakalářské práce je odhalení motivů, technik, vnímání rizika a dopadů kreativního účetnictví v praxi. Data byla zpracována pomocí nástrojů finanční analýzy. Podstatou řešení bylo vyhodnocení a správné přeúčtování účetních výkazů. Výsledky této práce umožňují navázat na další výzkum v oblasti kreativního účetnictví.

Abstract: This bachelor thesis deals with creative accounting in Czech business environment. The first part of the thesis focuses on the selected creative accounting techniques and the exa-mination of the motivation to practice it. The main research method used in the second part is a case study dealing with selected procedures of creative accounting practices. Con-sequences of creative accounting are illustrated on a critical case. The aim of the bachelor's thesis is to discover the motives, techniques, perception of risk and consequences of the creative accounting in practice. Data was processed using financial analysis tools. The core goal of this thesis was the evaluation and correct re-accounting of financial statements. The results of the bachelor's thesis allow further research in the are of the creative accounting.

Kľúčové slová: kreativní účetnictví, zmanipulované účetní výkazy, techniky kreativního účetnictví

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52704 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pastorová, Dagmar Alžběta. Kreativní účetnictví - využívání technik kreativního účetnictví v podmínkách České republiky. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 02:43, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz