Theses 

Analýza kultúrneho prostredia a strategické plánovanie rozvoja kultúry v meste Zvolen – Bc. et Bc. Michaela Krchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Bc. et Bc. Michaela Krchová

Diplomová práce

Analýza kultúrneho prostredia a strategické plánovanie rozvoja kultúry v meste Zvolen

Analysis of cultural environment and strategic planning of cultural development in the town of Zvolen

Abstract: Diploma thesis "Analysis of the cultural environment and the strategic planning of cultural development in the town of Zvolen" provides a brief overview of a town, in terms of internal analysis and analysis of external environment. After that, it focuses on the cultural sphere. Firstly, it analyzes the cultural environment, which examines the most important cultural institutions, interest groups and the annual cultural events. Secondly, it characterizes the city's economy in the period 2009-2014 and the financing of culture of the town in the period 2007-2013 and 2014-2016. It leads into the SWOT analysis of the culture, to the projection of strategic goals of town’s cultural development and to estimate of its future development. The aim of the work is to provide an assessment of the current state of the field of culture of Zvolen, and to characterize future status of culture in strategic planning.

Abstract: Diplomová práca „Analýza kultúrneho prostredia a strategické plánovanie rozvoja kultúry v meste Zvolen“ ponúka stručný prehľad územia mesta z hľadiska vnútornej analýzy a analýzy vonkajšieho prostredia. Následne sa zameriava na oblasť kultúry, a to za prvé prostredníctvom analýzy kultúrneho prostredia, kde skúma najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie, záujmové skupiny a každoročné kultúrne podujatia. Za druhé, charakterizuje ekonomiku mesta v období 2009-2014 a financovanie kultúry mesta v obdobiach 2007-2013 a 2014-2016. V závere vyúsťuje do SWOT analýzy oblasti kultúry, návrhu strategických cieľov rozvoja kultúry mesta a odhadu jej budúceho vývoja. Cieľom práce je poskytnúť zhodnotenie súčasného stavu oblasti kultúry mesta Zvolen a charakterizovať budúce postavenie kultúry v rámci strategického plánovania.

Klíčová slova: PESTE analýza, SWOT analýza, Zvolen, analýza konkurencie, kultúrne prostredie, strategické plánovanie, PESTE analysis, SWOT analysis, Analysis of competition, cultural environment, strategic planning

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz