Theses 

Business plan - healthy food restaurant – Gasan Gasanov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Gasan Gasanov

Bakalářská práce

Business plan - healthy food restaurant

Podnikatelský plán - zdravé jídlo restaurace

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený podnikatelský plán pro spuštění zdravé rychlé servisní restaurace s názvem „Řezy“ a zhodnotit její životaschopnost na ruském trhu. Podnikatelský záměr je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část měla vytvořit silný a pevný rámec založený na akademické literatuře, zatímco praktická část byla zaměřena na implementaci naučených principů v praxi. Účelem plánu je posoudit všechny rysy trhu, určit atraktivitu a úroveň konkurence v rámci odvětví, vybrat cílové skupiny a určit klíčové zainteresované strany. Na základě těchto analýz budou vybrány nejvhodnější marketingové strategie a komunikační kanály. Podrobný finanční plán navíc ukáže úroveň investic potřebných pro úspěšný start a provoz společnosti.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to create a comprehensive business plan for launching a healthy quick service restaurant called “Slices” as well as to assess its viability on the Russian market. The business plan is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part was to create a strong and solid framework based on academic literature, while the practical part was aimed at the implementation of learned principles in practice. The purpose of the plan is to assess all the market features, determine attractiveness and the level of competition within the industry, select target audiences and determine key stakeholders. Based on these analyses the most appropriate marketing strategy and communicational channels will be selected. Moreover, a detailed financial plan will show the level of investments required for a successful start and running of the company.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, Průmysl rychlého občerstvení, Podnikání

Keywords: Entrepreneurship, Fast food industry, Healthy food, Business Plan

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Blanka Habrmanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77418


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:50, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz