Bc. Michaela Viesnerová

Diplomová práce

Kvalita života rodiny s dítětem s Angelmanovým syndromem

Quality of Life of Families with a Child with Angelman Syndrome
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rodinami s dítětem s Angelmanovým syndromem.Cílem práce je seznámení s tímto vzácným onemocněním a jeho vlivem na život rodiny. Teoretickou část diplomové práce tvoří tři kapitoly, kde první kapitola se věnuje problematice Angelmanova syndromu, druhá kapitola se věnuje rodině s dítětem se zdravotním postižením a ve třetí kapitole je popsána podpora pro rodiny s dítětem se …více
Abstract:
The dissertation focuses on families of a child with Angelman syndrome. The aim of this work is the familiarization with this rare illness and its effect on family life. The theoretical part of the dissertation is comprised of three chapters, where the first chapter is devoted to the issue of Angelman syndrome, the second chapter focuses on a family with a child with severe disablement and the third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta