Eliška Vomáčková

Bakalářská práce

Participace a zájem dítěte v systému sociálně-právní ochrany dětí

Participation and interest of the child in the system of social and legal protection of children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem participace dětí v systému sociálně-právní ochrany dětí. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část popisuje základní pojem participace, rodičovská odpovědnost, rozvod rodičů, systém sociálně-právní ochrany dětí a Cochemskou praxi. V průzkumné části jsou vyhodnoceny a interpretovány výsledky dotazníkového šetření. Cílem průzkumu bylo zjistit …více
Abstract:
Bachelor´s thesis that occupys with topis participation of children in system of social and legal protection of children. Thesis is divided on theoretical and exploration part. Theoretical part decribes main concept of pat participation, parenthood resposibility, parents divorce, system of social and legal protection od children and Coechem practise. In exploration part are evaluated and construed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Karolína Rumlová, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vomáčková, Eliška. Participace a zájem dítěte v systému sociálně-právní ochrany dětí. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník