Martina Macháčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rozvod a jeho dopad na dítě staršího školního věku

Anotace:
Tato absolventská práce pojednává o rozvodu a jeho dopadu na dítě staršího školního věku a jejím cílem je popsat jaký má rozvod rodičů dopad na dítě staršího školního věku. V teoretické části se práce zabývá dítětem staršího školního věku a jeho popisem v tělesném, emocionálním, kognitivním, sociálním a osobnostním vývoji. Dále se v teoretické části objevuje rozvod jeho příčiny a druhy, postavení dítěte …více
Abstract:
This graduate thesis deals with the topic of divorce and its impact on a secondary school aged child and targets on describing this situation. In the theoretical part the thesis focuses on the secondary school aged child and description on his physical, emotional, cognitive, social and personal development. In this theoretical par also appears the divorce, its causes and kinds, the situation of a child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alice Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc