Bc. David Červenka

Diplomová práce

Diverzita v recruitmentu, jak získat "nevyužité" rezervy trhu práce v podnikové praxi

Diversity in recruiting, how to get "untapped" labour market reserves in business practice
Anotace:
Předmětem diplomové práce je problematika prosazování politiky diverzity na pracovišti, resp. již v samotném procesu náboru, který má z hlediska podoby daného pracovního týmu nesporně formativní charakter. Zatímco nadnárodní společnosti si nutnost (ale i benefity z této praxe plynoucí) zapojovat do svého chodu zaměstnance rozmanité nejen v charakteristikách demografických, ale i osobnostních, již v …více
Abstract:
The subject of the thesis is the issue of promoting the diversity policy in the workplace, respectively already in the recruitment process itself, which is undeniably formative in terms of the form of the work team. While multinational companies are fully aware of the necessity (but also the benefits arising from this practice) to involve their employees in various ways, not only in the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance