Daniel ROKŮSEK

Bachelor's thesis

Elektrická pevnost izolátorů v sítích VN

Electrical strength of insulators in HV grids
Abstract:
Bakalářská práce se zaobírá elektrickou pevností izolátorů a zaměřuje se zejména na vlivy působící na izolátor v provozu. Tato práce zároveň popisuje způsob, jakým vznikají na povrchu izolátoru výboje. Třetí kapitola potom obsahuje informace z měření elektrické pevnosti izolátoru při několika různých deterioračních vlivech.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the electrical strength of insulators and focuses mainly on the weakening impacts on the insulator in operation. At the same time, this work describes the way in which discharges are formed on the surface of the insulator. The third chapter contains information from the electrical strength measuring of the insulator at several different deterioration effects.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Hromádka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROKŮSEK, Daniel. Elektrická pevnost izolátorů v sítích VN. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/