Theses 

Vztahy mezi Československem a Rakouskem v letech 1933 - 1934 – Pavla Jiroušková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Relations

Theses on a related topic

Display description

Pavla Jiroušková

Bachelor's thesis

Vztahy mezi Československem a Rakouskem v letech 1933 - 1934

Relations between Czechoslovakia and Austria in the Years 1933 - 1934

Abstract: Diplomová práce se zabývá československo-rakouskými vztahy od března 1933 do července 1934, což je období, kdy byl v Rakousku nastolen autoritativní režim Engelberta Dollfuße. Pozornost je v prvé řadě věnována zahraničně-politickým diplomatickým vztahům. Ve druhé instanci se pak zaměřuje na obchodní styky, zvláště projednávání obchodní dohody a otázku účasti Československa na finanční pomoci Rakouska. Zkoumané vztahy obou aktérů jsou zasazeny do celkového mezinárodně-bezpečnostního prostředí. Jádro práce tvoří kritická analýza archivních pramenů z Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda a nakolik nastolení Dollfußova režimu vzájemné vztahy zatěžovalo.

Abstract: The bachelor´s thesis deals with the Czechoslovak-Austrian relations from March 1933 to July 1934, which is the period of Engelbert Dollfuß´s authoritarian rule. Attention is primarily focused on diplomatic relations. The thesis is also concerned with their trade relations, specifically the negotiation of the trade agreement and the matter of Czechoslovak participation on financial assistance to Austria. Relations between actors are also set in the context of the international-security environment. The core of the thesis is the analysis of archival sources from Archive of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The aim of the thesis is to answer the question if and what extent the Dollfuß´s regime was a burden to mutual relations.

Keywords: Československo, Rakousko, československo-rakouské vztahy, meziválečné období, Edvard Beneš, Engelbert Dollfuß, březen 1934 Czechoslovakia, Austria, Czechoslovak-Austrian relations, interwar period, March 1934

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Zimmermanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:15, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz