Bc. Lenka Březinová

Master's thesis

Dva roky společně/Autorský intermediální projekt s přesahem do výtvarné pedagogiky/

Two Years Together
Abstract:
Diplomová práce s názvem Dva roky společně předkládá námět pro dlouhodobější projekt do hodin výtvarné výchovy na základní nebo střední škole. Mimo jiné se zabývá vztahem člověka a psa. Popisuji společné zážitky a aktivity, kterým jsem se začala spolu se svým psem věnovat. Projekt diplomové práce zahrnuje praktická výtvarná díla, především malby olejovými, ale i akrylovými barvami na různých podkladech …more
Abstract:
The thesis that is called Two Years Together submits a long-term topic for art lessons at primary or secondary schools. Among others, the project deals with the relationship between me and my dog. I describe mutual experiences and activities, which I have experienced with my dog. The thesis includes practical art works, especially oil paintings, also acrylic colours on different coats, for example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Vizuální tvorba

Theses on a related topic