Valerie JEMELÍKOVÁ

Bakalářská práce

Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (Specializace: Mládežnické subkultury)

Baza terminologiczna oraz arkusz roboczy dla innowacji nauczania, tłumaczenia ustnego oraz pisemnego (Specjalizacja: Subkultury młodzieżowe) Terminological database and thematic worksheets for innovation in teaching translation and interpreting (Specialization: Youth subculture)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou jazyka současných subkultur mládeže. V části teoretické obsahuje vymezení pojmů mládež a subkultura, zaměřuje se na diferenciaci a stratifikaci českého a polského národního jazyka a přibližuje některé jazykové varianty. V praktické části jsou za využití odborných slovníků analyzována slova typická pro současné subkultury mládeže. Výstupem je vytvoření slovníčku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the language issue of the current youth subcultures. In its theoretical part, it defines the terms young and subculture, it focuses on the differentiation and stratification of the Czech and Polish national language and it describes in detail some of the language variants. In its practical part, it analyses the words typical for the current youth subcultures while using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Iveta Pernická

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEMELÍKOVÁ, Valerie. Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (Specializace: Mládežnické subkultury). Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polská filologie - Ukrajinská filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pffg0u pffg0u/2
15. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2011
Marklová, E.
16. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.