Martina Bačovská

Diplomová práce

Informovanost pacientů o diabetes mellitus a náklady na tuto dietu

Patients Knowing about Diabetes Mellitus and a Costs of this Diet
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zamapovat přístup pacientu k onemocnění diabetes mellitus. Zkoumanou oblastí jsou stravovací návyky, přístup k fyzické aktivitě i zdravotním vyšetřením, která s onemocněním bezprostředně souvisejí. Kapitola věnovaná diabetickému jídelníčku přinese poznatky o výši měsíčních nákladů na stravu těchto pacientů. Analýza odpoví na otázku, zde je výše měsíčních nákladů na stravu …více
Abstract:
The aim of this thesis is clear up patient access to diabetes mellitus. The studied areas are eating habits, access to physical activity and health treatment, which are directly related to the disease. The chapter on diabetic diet will bring knowledge about the monthly cost of food in these patients. This analysis answers the question, whether the amount of the monthly cost of diabetic diets is higher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Rudolf Střítecký
  • Oponent: Ondřej Lešetický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25555

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management