Bc. Lucie Šprochová

Diplomová práce

Participace českých vysokých škol na mezinárodní výměně studentů - Srovnání programů Erasmus a Erasmus+

Participation of Czech universities in international students exchange - Comparison of programmes Erasmus and Erasmus+
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá participací vybraných českých vysokých škol univerzitního typu na mezinárodní výměně studentů v rámci programu Erasmus a Erasmus+. Konkrétně se práce zabývá porovnáním těchto dvou vzdělávacích programů Evropské unie. V práci byla využita disciplína policy analysis, konkrétně pak politický cyklus. Autorka se zaměřila na fázi implementace, a především evaluace programu …více
Abstract:
This master thesis deals with the participation of selected Czech universities in the international student‘s exchange within Erasmus and Erasmus+ programme. Specifically the thesis deals with the comparison of these European Union’s educational programmes. In the thesis the discipline of policy analysis was used, specifically political cycle. Author focused on implementation and mainly evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Zuzana Ringlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií