Bc. Dagmar BÁRTLOVÁ

Bakalářská práce

Programy Evropské unie na podporu mobility studentů - porovnání mobility českých a německých studentů

European Union programmes to support student mobility - comparing the mobility of Czech and German students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá programy Evropské unie na podporu vzdělávání a mobility s důrazem na nejrozšířenější program Erasmus. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Úvod teoretické části je věnován problematice vzdělávací politiky Evropské unie. Je zde stručně popsán proces utváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, včetně vize rozvoje vzdělávání v …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the European Union programmes to support education and mobility, with an emphasis on the most widely used programme Erasmus. The work is divided into two main parts, the theoretical and the practical part. Introduction of the theoretical part is devoted to the education policy of the European Union. It briefly describes the process of creating a European area of higher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTLOVÁ, Dagmar. Programy Evropské unie na podporu mobility studentů - porovnání mobility českých a německých studentů. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 06jzy2 06jzy2/2
17. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.