JUDr. Tomáš Lebeda

Diplomová práce

Insolvenční řízení z pohledu věřitelů a insolvencí vyvolané spory

Insolvency proceeding from the creditors perspective and disputes induced by insolvency
Anotace:
Téma této diplomová práce je zaměřena na úpadek dlužníka v rámci soudního řízení, a to s ohledem na podnikatelské prostředí v České republice a snaží se poskytnout informace o subjektech, kterých se insolvenční řízení týká, zejména pak s ohledem na věřitele. Snahou je poskytnout informace o průběhu insolvenčního řízení v jeho jednotlivých fázích, jeho předpokladech, následných krocích a možnostech …více
Abstract:
The theme of this thesis is focused on the debtor in bankruptcy court proceedings, with regard to the business environment in the Czech Republic and tries to provide information about those involved in an insolvency proceeding, especially with respect to the creditors. The aim is to provide information about the course of insolvency proceedings in its various stages, its assumptions, follow-up and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Rampír

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní