Theses 

Výkaz peněžních toků – Lucie Linhartová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Linhartová

Diplomová práce

Výkaz peněžních toků

Statement of cash flows

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na obsah a vypovídací schopnost výkazu peněžních toků ve vazbě na podnikatelské nefinanční subjekty. Obsahově vychází z IAS 7 a je doplňována o pravidla českých účetních předpisů. Vymezuje peníze a peněžní ekvivalenty, zabývá se strukturou výkazu peněžních toků, vykázáním specifických peněžních toků a způsoby prezentace peněžních toků. V závěru teoretické části přibližuje pravidla pro sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků. Praktická část práce zkoumá schopnost vybraného ekonomického softwaru sestavit výkaz peněžních toků v souladu s českými účetními pravidly.

Abstract: The thesis focuses on a content and a relevance of a statement of cash flows in relation to business non-financial entities. It is based on the IAS 7 and supplemented by the Czech accounting standards. The thesis defines cash and cash equivalents, deals with a structure of a statement of cash flows, presents specific cash flows and ways of interpretation of cash flows. It also contains rules for creating a consolidated statement of cash flows. The practical part of the thesis examines an ability of a specific economic software to make a statement of cash flows in accordance with the Czech accounting rules.

Klíčová slova: ČÚS č. 023, IAS 7, financování, investiční činnost, provozní činnost, výdaje, příjmy, peněžní ekvivalenty, peněžní prostředky, peněžní toky

Keywords: CAS no. 023, IAS 7, financing activities, cash equivalents, cash, cash flows, investing activities, operating activities, expenses, incomes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: David Procházka
  • Oponent: Václav Černý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44141

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz