Ing. Pavel Barth

Bakalářská práce

Vztah Poslanecká sněmovna - Senát z pohledu Ústavy ČR

Chamber of Deputies and Senate relation respecting the Constitution of the CR
Anotace:
Zpracováním tématu, které se zabývá vztahem Poslanecké sněmovny a Senátu podle Ústavy České republiky, jsem chtěl širokou laickou veřejnost seznámit s dvoukomorovým ústavním vývojem v České republice, a to od vzniku samostatného československého státu až po současnost. Dále jsem se snažil představit současné ústavní rozdíly mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, způsob volby představitelů do obou komor …více
Abstract:
By the topic proceedings that concerns on the Chamber of Deputies of Parliament and the Senate relationship in accordance with the constitution of the Czech Republic I would like to acquaint the broad general public with the bicameral constitutional development in the Czech Republic since the independent Czechoslovak Republic establishment until nowadays. Furthermore, herewith are put the present constitutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Norek
  • Oponent: JUDr. Mgr. Jaroslav Grinc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře