Bc. Hana Preislerová

Diplomová práce

Platební podmínky kontraktu - jejich použití a vyhodnocení z hlediska ošetření rizik z pohledu kupujícího a prodávajícího

Contractual Terms of Payment - Mitigation of Contractual Risks from the Buyers/Sellers and Payment Conditions Point of View
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na způsoby placení v mezinárodním obchodním styku, na používané platební podmínky a platební instrumenty. Teoretická část je věnována charakteristice platebních podmínek a kupní smlouvě jako důležité součásti obchodního styku. Dále jsou zmíněna rizika obchodního styku a jejich členění z pohledu prodávajícího a kupujícího a způsoby zajištění těchto rizik platebně-zajišťovacími …více
Abstract:
This thesis focuses on the methods of payment in international trade, the use of payment terms and payment instruments. The theoretical part is devoted to the characteristics and conditions of payment of the purchase agreement as an important part of business. Furthermore, there are mentioned risks of business relations and their classification from the perspective of the seller and buyer and the ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance