Mgr. Michal Hlavica, Ph.D.

Doctoral thesis

Značky na dnech velkomoravských keramických nádob jako nástroj poznání ekonomicko-politické komplexity Velké Moravy

Imprints on bottoms of Great Moravian ceramics vessels as a tool to understand the economic and political complexity of the Great Moravia
Abstract:
Předkládaná práce si vzala za úkol prozkoumat potenciál den keramických nádob s hrnčířskými značkami pro zodpovídání otázek spjatých s úrovní společenské a politické organizace velkomoravské společnosti. K tomuto účelu využívá nástrojů a perspektiv kulturní antropologie a deduktivního teoretického modelování, jehož prostřednictvím propracovává kauzalitu mezi komplexitou centrální mocenské instituce …more
Abstract:
Main objective of this thesis is to explore the potential of bottoms of ceramic vessels with imprinted pottery marks to answer scientific questions dealing with the level of social and political organisation of the Great Moravian society. For this purpose it uses tools and perspectives of anthropological archaeology and deductive theoretical modelling to elaborate causality between the complexity of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2021
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Archaeology / Archaeology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.