Mgr. Jan Zemen

Bakalářská práce

Francisco de Goya: Noční můry

Francisco de Goya: Nightmares
Anotace:
Práce se zabývá motivy nočních můr, na obrazech tří světových výtvarníků - Francisca de Goyi, Williama Blakea a Henry Fuseliho. Nastiňuje biografii uměců a dotýká se sociálně-historického prostředí v němž tvořili. Následně zkoumá možné vnitřní i vnější inspirační zdroje obrazů, výchozí literární náměty, zobrazované motivy nočních můr a jejich symbolický význam v jednotlivých dílech.
Abstract:
This thesis deals with motifs of nightmares on paintings of three word famous artists – Francisco de Goya, William Blake and Henry Fuseli. It is adubrating artists biography and shows their social-historical ambient. Then in thesis the possibilites of inner and outer inspiration of paintings are investigating. Demonstrates basic literary themes, painted motifes of nightmares and their symbolic meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia