BcA. Šimon Šenkeřík

Bakalářská práce

Výuka lesního rohu na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně

Teaching of French horn playing at the Music school of Jaroslav Kvapil in Brno
Anotace:
Tato bakalářská práce přibližuje výuku lesního rohu na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně. Práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodu je popsána historie školy a studium. Další kapitoly jsou zaměřeny především na výuku lesního rohu, úspěšné absolventy a významné učitelé lesního rohu. Důležitou součástí mé práce jsou rovněž rozhovory s hráči na lesní roh, kteří školu absolvovali nebo …více
Abstract:
This thesis describes the teaching of French horn playing at the Music school of Jaroslav Kvapil in Brno. The work is divided into several chapters. The introductory chapter describes the history of the school and study. Next chapters are concentrated on French horn, successful graduates and significant teachers of French horn. An important part of my work includes also interviews with the horn players …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MgA. Jindřich Petráš
  • Oponent: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ne5v1/