Bc. Daniela Reischlová

Diplomová práce

Zahraniční pomoc jako nástroj americké zahraniční politiky: kvalitativní a kvantitativní aspekty pomoci za George W. Bushe

Foreign Aid as a Tool of American Foreign Policy: qualitative and quantitative aspects of aid under George W. Bush
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou zahraniční pomoci za prezidentství George W. Bushe. Práce vychází z chápání zahraniční pomoci jako nástroje zahraniční politiky, který se bude měnit a vyvíjet v návaznosti na významné zahraničně-politické cíle a události. Ústřední hypotézou práce je tvrzení, že boj proti terorismu, jedna z nejvýznamnějších zahraničně-politických událostí Bushova prezidentství, se …více
Abstract:
This work deals with the issue of American foreign aid under the presidency of G. W. Bush. The work maintains that foreign aid is a tool of American foreign policy and as such it will be changing and evolving according to major foreign policy issues and goals. Fight against terrorism, the crucial foreign policy event of Bush´s presidency, will be thus reflected in the trends of American foreign aid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií