Nadiya Hanzlova

Bakalářská práce

Alternativní mléčná výživa u kojenců

Alternative milk nutrition for Iifants
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem alternativní mléčné výživy pro kojence a popisem základních složek výživy novorozenců a kojenců v rámci fyziologických odlišností v trávicím traktu obou výše zmiňovaných věkových kategorií. Práce rovněž definuje důvody zařazení alternativní mléčné výživy do stravy kojenců. Součástí práce je také srovnání alternativní mléčné výživy kojenců na trhu České …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the importance of current alternative milk nutrition for infants and the description of the basic components of nutrition of new-borns and infants within the framework of physiological differences in the digestive tract of both the above-mentioned categories. This work also defines the reasons for the inclusion of alternative dairy nutrition in the diet of infants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanzlova, Nadiya. Alternativní mléčná výživa u kojenců. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin