Theses 

Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench – Jana NOSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Jana NOSKOVÁ

Bakalářská práce

Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench

Ways of database design for tool MySQL Workbench

Anotace: Cílem této práce je nalezení způsobů tvorby fyzického datového modelu pomocí databázového nástroje MySQL Workbench. Některým cestám, vedoucím k vytvoření fyzického datového modelu, předchází tvorba logického datového modelu, která je zde také popsána. Nalezla jsem celkem čtyři různé cesty, jak fyzický datový model vytvořit. Z nich je jedna určena pouze pro pokročilejší uživatele, kteří jsou znalí jazyka SQL. Ostatní způsoby mohou použít i začátečníci. Práce obsahuje i rozdíl mezi jednotlivými cestami.

Abstract: The aim of this thesis is to find ways to create physical data model using a database tool MySQL Workbench. Some of the paths leading to the creation of the physical data model, precedes creation of logical data model, which is also described. I found four different ways to create a physical data model. One of these is intended for advanced users who are familiar with SQL. Other methods can be used even for beginners. The work also includes a description of the difference between the paths.

Klíčová slova: MySQL, MySQL Workbench, databáze, logický datový model, fyzický datový model, relace, engine, SQL

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59327 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

NOSKOVÁ, Jana. Způsoby návrhu databáze nástrojem MySQL Workbench. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz