Bc. Radek Pujman

Master's thesis

Implementace metod stavové diagnostiky v existujícím software pro aktivní magnetické ložiska

Implementation of methods of state diagnosis in an existing software application for active magnetic bearings
Abstract:
The aim of this thesis is to develop software for monitoring of active magnetic bearings. Known diagnostic methods from dissertation work "Neuartige Verfahren für die Überwachung und Diagnose von aktiv magnetgelagerten rotierenden Maschinen" are implemented in the diagnostic program and optimized for monitoring of MFLP device. The diagnostics methods are divided to methods that use limit flags and …viac
Abstract:
Cílem této práce je vývoj software pro monitoraci aktivních magnetických ložisek. Známé metody diagnostiky z dizertační práce "Neuartige Verfahren für die Überwachung und Diagnose von aktiv magnetgelagerten rotierenden Maschinen" jsou implementovány v diagnostickém programu a optimalizovány pro monitoraci MFLP zařízení. Diagnostické metody jsou rozděleny na metody, které používají limitní vlajky a …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedúci: Dipl.-Ing. Ivo Noack

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pujman, Radek. Implementace metod stavové diagnostiky v existujícím software pro aktivní magnetické ložiska. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Master programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics