Bc. Marie HOŘÍNKOVÁ

Diplomová práce

Vývoj diverzity klonálních a koxistujících sexuálních společenstev v prostoru i čase

Evolution of diversity of clonal and coexisting sexual communities in space and time
Anotace:
Návrat některých sladkovodních druhů ryb k asexualitě může mít mnoho příčin. Následky jejich výskytu s původními sexuálními liniemi však mohou být různé. Vedle jejich vzájemné koexistence může docházet rovněž k vytlačování některé z linií, či dokonce celého rodičovského druhu. Avšak styl, jakým může takováto populace stabilně koexistovat, zatím není zcela objasněn. Modelovým příkladem jsou sekavci …více
Abstract:
The reestablishment of asexuality in some freshwater fish species can have many causes. Impact of their presence on the sexual population can evolve in three different ways - either long-term coexistence or extinction of one of these subpopulations (sexual or asexual). Nevertheless, we still don't know, how can these lineages coexist for a long time. Loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Karel Janko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘÍNKOVÁ, Marie. Vývoj diverzity klonálních a koxistujících sexuálních společenstev v prostoru i čase. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta