Theses 

Projektový management ve veřejné správě a aplikace projektu „Public Administration Reference Model Architecture“ (PARMA) v obci Uhlířské Janovice – Gabriela Dostálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia

Gabriela Dostálová

Diplomová práce

Projektový management ve veřejné správě a aplikace projektu „Public Administration Reference Model Architecture“ (PARMA) v obci Uhlířské Janovice

Project management in public administration and application of the "Public Administration Reference Model Architecture" (PARMA) project in the community of Uhlířské Janovice

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na význam projektového managementu ve veřejné správě na úrovni obcí a využití principů programu Public Administration Reference Model Architecture (PARMA) v obci Uhlířské Janovice. Teoretická část práce se soustředí na aktuální poznatky z řízení veřejné správy. Definuje využití projektového managementu ve veřejné správě a nejnovější trendy v této oblasti. Dále se věnuje programu PARMA jakožto obecnému referenčnímu modelu procesů a objektů v oblasti veřejné správy. Na základě realizovaných rozhovorů s autorem programu PARMA a tajemnicí městského úřadu Uhlířské Janovice dochází k vyhodnocení řízení a fungování obce Uhlířské Janovice a tvorbě doporučení nejen pro město, ale i pro obce podobného typu v oblasti zvýšení efektivity řízení samosprávy.

Abstract: The Master’s Thesis focuses on the importance of project management in public administration at municipal level and the use of principles of the Public Administration Reference Model Architecture (PARMA) programme in the community of Uhlířské Janovice. The theoretical part of the thesis focuses on current knowledge of public administration. It defines the use of project management in public administration and the latest trends in this area. It also deals with the PARMA program as a general reference model of processes and objects in the field of public administration. An evaluation of the management and functioning of the community of Uhlířské Janovice and a creation of recommendations not only for the city, but for municipalities of a similar type, which are based on previously done interviews with the author of the PARMA program and the secretary of the municipality of Uhlířské Janovice, are being carried out in the area focusing on increasing the efficiency of self-governance.

Klíčová slova: Projektový management, veřejná správa, PARMA, obec, Uhlířské Janovice

Keywords: PARMA, public administration, Project management, community, Uhlířské Janovice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74132


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz