Theses 

Budování značky s positioningem jako luxusní značka – Bc. Jakub Bůšek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Bůšek

Diplomová práce

Budování značky s positioningem jako luxusní značka

Building brand positioning as a luxury brand

Anotace: Diplomová práce se zabývá budováním značky s positioningem jako luxusní znač- ka. Zaměřuje se na identifikaci luxusních produktů, identifikaci faktorů, které tako- vé vnímání ovlivňují a poznání motivů vedoucích k nákupu těchto produktů. Pro poznání chování spotřebitelů na trhu luxusních produktů byl realizován kvantita- tivní a kvalitativní výzkumu. Hloubkových rozhovorů se zúčastnilo 29 českých re- spondentů, kteří nakupují produkty, které vnímají jako luxusní. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 304 českých respondentů. Na základě výsledků analýz byly navrženy doporučení pro budování značky s positioningem jako luxusní značka. Tyto doporučení byly aplikovány na případové studii značky, který vyrábí kožené doplňky.

Abstract: This thesis concentrates on brand building with positioning as a luxury brand. It focuses on identification of high-end products, identification of factors that influ- ence this perception and understanding of the motives leading to the purchase of these products. To understand the behavior of consumers in the market of luxury products quantitative and qualitative research was used. Sample size of the in- depth interviews was 29 Czech respondents who buy products they perceive as luxurious. Sample size of the questionnaire survey 304 Czech respondents. Based on the results from analysis recommendations for building the brand positioning as a luxury brand were designed. These recommendations were applied to a case study of a brand that manufactures leather accessories.

Klíčová slova: chování spotřebitelů, budování značky, luxusní značky, marketingový výzkum, luxusní produkty, marketingová doporučení

Keywords: luxury brands, marketing research, consumer behavior, Brand building, luxury products, marketing recommendations

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
  • Oponent: Rudolf Večeřa, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53118 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz