Bc. Adrián Macháček

Diplomová práce

Instore marketing

Instore marketing
Abstract:
The diploma thesis focuses on instore marketing and is divided into three parts: theoretical, analytical and conclusion. The aim of the work is to point out the importance of instore marketing and find out a suitable recommendations for the selected company - TMR, Inc. based on obtained information. From beginning the work deals with fundamental information obtained from the literature and the internet …více
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na instore marketing. Práca je rozdelená do troch častí: teoretická, analytická na návrhová. Cieľom je poukázať na dôležitosť instore marketingu a nájsť na základne získaných informácií vhodné odporúčania pre vybranú spoločnosť – TMR, a.s. Zozačiatku sa práca venuje základným informáciám získaných z odbornej literatúry a internetu. Analytická časť sa zameriava na kvalitatívny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/g97x3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze