Bc. Kateřina Zimolková

Bachelor's thesis

The Trees Are Dying: Ecocritical Comparison of Tolkien’s and Jackson’s The Lord of the Rings

The Trees Are Dying: Ecocritical Comparison of Tolkien’s and Jackson’s The Lord of the Rings
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce zkoumá za pomoci teorie ekokritiky témata týkající se životního prostředí v Pánovi prstenů a porovnává rozdíly v jejich zobrazení v knihách J. R. R. Tolkiena a filmech Peter Jacksona. Práce srovnává postoj obou autorů k udržitelnosti životního prostředí a environmentální destrukci, rovněž zkoumá rozdíly v těchto postojích v kontextu příběhu. Dále se snaží odhalit, na …more
Abstract:
Employing ecocritical theory, this thesis explores environmental themes in The Lord of the Rings and compares the ways in which they are depicted in J. R. R. Tolkien’s books and Peter Jackson’s movies. It compares how each of the authors treats questions of sustainability and environmental destruction as both the book and the movie approach these questions from a different point of view despite both …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Denisa Krásná
  • Reader: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta