Bc. Kateřina Zimolková

Bachelor's thesis

The Trees Are Dying: Ecocritical Comparison of Tolkien’s and Jackson’s The Lord of the Rings

The Trees Are Dying: Ecocritical Comparison of Tolkien’s and Jackson’s The Lord of the Rings
Anotácia:
Tato bakalářská diplomová práce zkoumá za pomoci teorie ekokritiky témata týkající se životního prostředí v Pánovi prstenů a porovnává rozdíly v jejich zobrazení v knihách J. R. R. Tolkiena a filmech Peter Jacksona. Práce srovnává postoj obou autorů k udržitelnosti životního prostředí a environmentální destrukci, rovněž zkoumá rozdíly v těchto postojích v kontextu příběhu. Dále se snaží odhalit, na …viac
Abstract:
Employing ecocritical theory, this thesis explores environmental themes in The Lord of the Rings and compares the ways in which they are depicted in J. R. R. Tolkien’s books and Peter Jackson’s movies. It compares how each of the authors treats questions of sustainability and environmental destruction as both the book and the movie approach these questions from a different point of view despite both …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Denisa Krásná
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta