Ing. Irina Studenyak

Diplomová práce

Spotřební zájmy současné mladé generace v České republice

Consumer interests of the current young generation in the Czech Republic
Anotace:
Hodnotová orientace lidí předurčuje jejich postoje a jednání. V této práci jsem se zaměřila na posmaterialistickou-materialistickou hodnotovou orientaci mladých lidí ve věku 15 – 30 let, na jejímž základě se dají odvodit jejich spotřební preference. Pro prozkoumání hodnotové orientace mladých lidí jsem navrhla dotazníkovou sondu, kterou jsem zprostředkovala pomocí internetu 194 respondentům. Výsledky …více
Abstract:
Value orientation of people predetermines their attitudes and actions. In this paper I focused on the postmaterialistic-materialistic value orientation of young people aged 15-30, on the basis of which it is possible to deduce thein consumer preferences. To explore value orientation of young people, I designed a questionnaire that I distributed online and received 194 respondenses. The results of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní