Bc. Jana Kučerová

Diplomová práce

Vztah hodnotové orientace a struktury spotřebních zájmů současné mladé generace

The relationship of value orientation and structure of consumer interests of the young generation
Anotace:
V této diplomové práci na téma "Vztah hodnotové orientace a struktury spotřebních zájmů současné mladé generace" se autorka snaží v teoretické části popsat a objasnit zásadní pojmy, které jsou důležité pro toto téma. Hlavním záměrem diplomové práce je náhled na to, jak se formuje a do budoucna bude vyvíjet vztah hodnot a konkrétních spotřebních preferencí , zájmů a volnočasových aktivit současné mladé …více
Abstract:
In this diploma thesis titled “ Relationship of orientation value and structure of consumer’s interests of today’s young generation”, the author tries to explain and clarify important fundamental concepts. The main purpose of the thesis is to provide an outlook into the future on development of consumers’ preferences, interests and leisure activities of today’s young generation living in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní