Radka VRANÁ

Bakalářská práce

Možnosti fyzioterapie u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře oblasti L5/S1.

The possibilities of physiotherapy for prolapse of the intervertebral disc of the lumbar spine region L5/S1.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výhřezu meziobratlové ploténky L5/S1 a možnosti fyzioterapeutických metod. Bakalářská práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje poznatky o anatomii, kineziologii bederní páteře, diagnostiku a klasifikaci výhřezu meziobratlové ploténky. Praktická část seznamuje s možnostmi léčby výhřezu meziobratlových plotének. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis seals with the problematic of prolaps of intervertebral disc L5/S1 and the possibilities of physiotherapy metods.The bachelor thesis is dinided into theoretical and practical part. The teoretical part includes knowledge of anatomy, lumbar spine kinesiology,diagnostics about the clasification of prolapse of the intervertebral dosc. The practicalpart includes a set of physiotherapeutic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Gemovová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRANÁ, Radka. Možnosti fyzioterapie u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře oblasti L5/S1.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/