Adam Cvrček

Bakalářská práce

Řešení ergonomie rehabilitačního rotopedu

Ergonomy design of rehabilitation bicycle
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh otočného mechanismu sloužícího pro zlepšení přístupu pacienta na rehabilitačním rotopedu. Zároveň je práce s rotopedem komfortnější i pro obsluhující zdravotnický personál. Dále jsem se zabýval fyziologií šlapání ve spojitosti s možným zlepšením v nastavení softwaru rotopedu pro účelnější rehabilitaci pacientů.
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis is to design the rotary mechanism which improves patient's access to rehabilitation stationary bicycle. Simultaneously the operation with this modified stationary bicycle is more comfortable for the medical staff. I also deal with the physiology of pedalling in connection with possible improvement of software settings of stationary bicycle for a purpose of more effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cvrček, Adam. Řešení ergonomie rehabilitačního rotopedu. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Biomedicínská technika / Biomedicínská technika