Bc. Lenka Kaščáková

Bakalářská práce

Osobná sloboda v ústavnom systéme Slovenskej republiky

Personal liberty in the constitutional system of the Slovak Republic
Abstract:
KAŠČÁKOVÁ, Lenka: Personal liberty in the constitutional system of the Slovak republic. [Bachelor thesis]. Banking Institute – College of banking in Prague, foreign University Banská Bystrica. Department of legal and social sciences. Supervisor of the Bachelor thesis: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Defense of Bachelor Thesis: 2012. Number of pages: 50. The aim of this thesis is to clarify the …více
Abstract:
KAŠČÁKOVÁ, Lenka: Osobná sloboda v ústavnom systéme Slovenskej republiky. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 50. Cieľom bakalárskej práce je ozrejmiť problematiku základných ľudských práv a slobôd so zameraním sa na osobnú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK