Petra ČICHOVSKÁ

Diplomová práce

Listina základních práv Evropské unie a Česká republika

The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic
Anotace:
Téma této diplomové práce je "Listina základních práv Evropské unie a Česká republika". Nejprve jsou v práci upravena lidská práva obecně. Dále je podrobněji pojednáno o Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. V další části této kapitoly je popsána historie, vývoj a vznik Listiny základních práv a svobod Evropské unie a další kapitola se zabývá obsahem a členěním dokumentu. Následující …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is "The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic". In the beginning, the thesis covers human rights on a general level. Then it discusses European Convention on Human Rights in more detail. The next part of this chapter describes the history, development and creation of The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČICHOVSKÁ, Petra. Listina základních práv Evropské unie a Česká republika. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/