Yulei Chen

Master's thesis

Fundamental Analysis of the Suning Commerce Group Co., Ltd.

Fundamental Analysis of the Suning Commerce Group Co., Ltd.
Abstract:
The main objective of this work is to conduct the stock valuation of Suning Commerce Group Co., Ltd. and forecast its probable price evolution. First, the characterisation of fundamental analysis will be explained. Macroeconomic, industry and company analysis will be described in detail. Main attention will be paid to the indicators and models that will be used latter in the work. Second, the analysis …more
Abstract:
The main objective of this work is to conduct the stock valuation of Suning Commerce Group Co., Ltd. and forecast its probable price evolution. First, the characterisation of fundamental analysis will be explained. Macroeconomic, industry and company analysis will be described in detail. Main attention will be paid to the indicators and models that will be used latter in the work. Second, the analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Martina Novotná
  • Reader: Kateřina Kořená

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava