Bc. Martina Kučerová

Bakalářská práce

Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna

Natural conditions and flora of the area in the southeastern part of Brno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku přírodních poměrů a flóru území v jihovýchodní části Brna, které je vymezeno čtyřmi čtverci podrobné mapovací sítě (6865-B-B-d, 6865B-D-b, 6866-A-A-c, 6866-A-C-a). Jeho rozloha je přibližně 9 km2. Druhou částí práce je soupis taxonů cévnatých rostlin zhotovený především na základě Databanky flóry České republiky. Studovaná oblast se nachází v nadmořské …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the characteristics of natural conditions and flora in the southeastern part of Brno. This area is defined by four squares detailed mapping network (6865-B-B-d, 6865B-D-b, 6866-A-A-c, 6866-A-C-a). The area is about 9 km2. The second part of the thesis is a list of taxa of vascular plants, which was made primarily on the basis of Databanka flóry České republiky. The study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání