Nikola Malá

Bakalářská práce

Romské ženy a reprodukční zdraví

Roma women and reproductive health
Anotace:
Bakalářská práce na téma Romské ženy a reprodukční zdraví je prací teoreticko-průzkumnou, přičemž teoretická část je zaměřena na původ a historii Romů, postavení romských žen v rodině, reprodukční zdraví a ochranu zdraví. Výzkumná část je zaměřena na zjišťování znalostí romských žen v oblasti gynekologické prevence, zda romské ženy plánují rodičovství a připravují se na těhotenství. Závěrem práce je …více
Abstract:
Bachelor thesis about Roma women and reproductive health is theoretical-explorative work where the theoretical part is focused on the origin and history of Roma, the position of Roma women in the family, reproductive health and health protection. Explorative part is focused on finding knowledge of Roma women in the field of gynecological prevention, whether Roma women plan parenthood and prepare for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Škorničková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malá, Nikola. Romské ženy a reprodukční zdraví. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií