Mgr. Jan Segeš

Bakalářská práce

Romská žena: proměna a vývoj statusu a rolí v průběhu života v tradiční romské kultuře

Roma woman: changes and development of status and roles during a life course in a traditional Roma culture
Anotace:
Tato práce analyzuje, jakým způsobem je prezentovaná romská žena v romistické literatuře, která je ponejvíce výtvorem odborné ne-romské veřejnosti v kontrastu se sebepojetím, prezentovaným v literatuře psané ženami-Romkami. Zaměřuje se zejména na sledování proměny statusu a rolí romské ženy v romské kultuře. Teoretická část vymezuje pojem „tradiční romská kultura“, seznamuje čtenáře s historií Romů …více
Abstract:
This work will analyze the way in which Roma women are presented in Romani literature, focusing mainly on tracing the changes in the status and roles of Romani women in Romani culture. The theoretical part will define the concept of "traditional Romani culture," introducing to the readers the history of the Romani, reconstructing the national recollection and defining the concepts of "status" and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Vomastková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií