Nela DORŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Tetování jako identita v postmoderní společnost: Latentní charakteristika tetování.

Tattoo as an Identity in Postmodern Society: Latent Characteristic of Tattoo
Abstract:
Tetování, jak mnoho literatur potvrzuje, je součástí společnosti už od jejího počátku. Je nedílnou součástí naší society, našeho životního stylu, anebo se stalo naším módním doplňkem. Je především rozšířeno mezi mladými lidmi, ale odsuzováno starší generaci. Hlavním cílem bakalářské práce je nastínit čtenáři hlavní význam tetování nejen ve společnosti, ale i pravý význam u jedince. Teoretická část …more
Abstract:
Tattoos have already been a part of the society when the society emerged. It is a part of our culture, our lifestyle and It became our fashion accessory. It is especially common among young people but It´s disapproved by the older generation. The main purpose of my bachelor thesis is to show the reader the general importance of tattoos not only in society but also its significance for an individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DORŇÁKOVÁ, Nela. Tetování jako identita v postmoderní společnost: Latentní charakteristika tetování.. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic