Yevhen Kotliarov

Bakalářská práce

Climate policy analysis of Ukraine and Czech Republic in the context of forestry sustainable development

Analýza klimatické politiky Ukrajiny a České republiky v kontextu udržitelného rozvoje lesního hospodářství
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Analýza klimatické politiky Ukrajiny a České republiky v kontextu udržitelného rozvoje lesního hospodářství“ se zaměřením na analýzu současné legislativy vybraných zemí s ohledem na mezinárodní dohody související s lesnickým sektorem a na vývoj stavu lesů. Provedená analýza a srovnání, sloužily jako základ pro další identifikaci bariér rozvoje a možných zlepšení v odvětví …více
Abstract:
Bachelor’s work on the topic “Climate policy analysis of Ukraine and Czech Republic in the context of forestry sustainable development” aimed on analysis of current legislation of chosen countries with a view on international agreements related to forestry sector and on the development of the state of forests. The conducted analysis and comparison served as a basement for further identification of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta