Ing. Petra Dufková

Diplomová práce

Současná postmoderní společnost: vznik a vývoj, klasifikace, Česká republika

Current postmodern society: formation and development, classification, the Czech Republic
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce „Současná postmoderní společnost: vznik a vývoj, klasifikace, Česká republika“ je analyzovat znaky a vývoj postmoderní společnosti, od jejího vzniku až do současnosti, s důrazem na Českou republiku. Součástí této analýzy je i účelové šetření, které odráží povědomí a názory o současné postmoderní společnosti. Práce se také zaměřuje na kulturní oblasti, které postmoderna …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Current postmodern society: formation and developement, classification, the Czech Republic“ is to analyse the characteristics and developement of postmodern society, from its inception to the present, with emphasis on the Czech Republic. One part of this analysis is the survey, which reflects the awareness and opinions about current postmodern society. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta